NIJZ Zdravje v vrtcu

V program Zdravje v vrtcu smo se Vrtec Krkine lučke vključili v šolskem letu 2022/2023. Program promovira zdravje in je usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v vrtčevskem okolju in izven njega.

S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti za oblikovanje okolja, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevamo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Pri izvajanju programa skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

  • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
  • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Rdeča nit za šolsko leto 2023/2024  – Besede imajo moč

“Besede imajo moč” smo vsi že slišali in se s tem strinjamo. Besede so pomembno orodje komunikacije. Včasih pa imamo občutek, da ne dosežejo namena, ki bi ga želeli. V različnih okoliščinah in za različne sogovornike imajo lahko besede različne pomene.

Besede nas lahko razveselijo, razjezijo, … tudi prizadenejo. Lahko nam  marsikaj povedo, naučijo nas veliko zanimivega.  Če seveda znamo brati in dobro poslušati! Ker so tako pomembne, bodimo nanje pozorni, čuječi, kadar jim prisluhnemo,  premišljeno jih izgovarjajmo, preizkušajmo jih, odkrivajmo njihove pomene in sporočilnost.« (Nives Letnar Žbogar, nacionalna koordinatorica programa Zdravje v vrtcu)

S tem v mislih smo strokovne delavke vrtca oblikovale različne aktivnosti, ki jih izvajamo v posameznih skupinah v šolskem letu 2023/2024. Letos smo bili v program vključene naslednje skupine: Žogice (1-2 leti), Balončki (2-3 leta), Mehurčki (2-4let), Zajčki (4-5 let), Čebelice (5-6 let), Medvedki (5-6 let), Polžki (2-4 leta), Gosenice (2-3 leta).

Več o programu si lahko preberete na tej povezavi https://nijz.si/programi/zdravje-v-vrtcu/

Koordinatorka vrtca Krkine lučke, Janja Fink, dipl. vzg. pred. otrok

Aktivnosti in dogodki

Zdravje v vrtcu – Čebelice

Zdravje v vrtcu - ČebeliceAKTIVNOST 1 - Vitaminčki: Priprava sadnih nabodal Pri izvedbi angleških uric smo spoznali angleške izraze za sadje. Vzgojiteljice smo narezale sadje, otroci pa so vsakega, ki so ga nabodli na nabodalo, poimenovali po angleško. Tako smo hkrati...

Medvedki in projekt Zdravje v vrtcu

Skrb za zdravje ima že od nekdaj zelo pomembno vlogo v našem vrtcu. V skupini Medvedki (starost otrok 5-6 let) smo letos to podkrepili z nekaterimi aktivnostmi v okviru projekta Zdravje v vrtcu pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). S...

Projekt: Zdravje v vrtcu – Besede imajo moč pri Balončkih

AKTIVNOST: 1, 2, 3 spoštljivo komunikacijo gradimo vsi   Besede imajo svojo moč. Človeka lahko razveselijo, lahko pa ga tudi zelo prizadenejo. V našem vrtcu je v tem šolskem letu prednostna naloga vrtca ravno na temo komunikacije. Prednostna naloga vrtca se glasi...

Dostopnost