V našem vrtcu smo vključeni v projekt Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Projekt je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroci, starši, delavci). V vrtcu stremimo k temu, da spodbujamo gibanje, uživanje zdrave prehrane, razvijamo zdrave medsebojne odnose ter skrbimo za vzgojo za zdravje celostno. Trudimo se otrokom na zanimiv in izkustven način približati zdravo hrano, zdrav način življenja in skrb za čistočo. Spodbujanje različnih pristopov spoznavanja zdravega načina življenja.

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI V NAŠI SKUPINI

V letošnjem šolskem letu smo pri Mehurčkih praznovali rojstne dneve otrok tako, da je otrok, ki je praznoval rojstni dan, prinesel v vrtec za vsakega otroka en balon. V krogu smo rajali in mu zapeli Vse najboljše. Vsak otrok mu je čestital za rojstni dan. Imeli smo torto iz papirja ob kateri smo se slikali. Otrok, ki je praznoval rojstni dan je prejel darilo, in sicer vrečko iz blaga, na kateri je pisalo ime otroka in skupine ter skupinsko sliko (slikano ob torti). Po praznovanju smo odšli na igrišče, v primeru slabega vremena pa smo ostali v igralnici. Vsak otrok je nato prejel napihnjen in podpisan balon. Ko so vsi otroci prejeli balone, smo se igrali z njimi. Odbijali smo jih z različnimi deli telesa, se razgibavali in se prosto igrali.

GIBANJE ZA ZDRAVJE

Izvajali smo dejavnosti po programu Mali sonček. Ker so bili otroci stari 2-4 leta, smo izvajali dejavnosti za modri in zeleni Mali sonček. V okviru dejavnosti smo izpeljali 4 pohode in 1 orientacijski pohod. En pohod smo izvedli s starši v mesecu decembru, in sicer z lučkami. Vozili smo se s kolesi, poganjalci in skiroji, se igrali z žogami, tekli na trim stezi, ustvarjali smo z gibom in z ritmom. Veliko smo se gibali na igrišču, kjer smo izvajali naravne oblike gibanj. Na pešpoti ob reki Krki pa smo izpeljali 10 gibalnih nalog po postajah. Za vsako uspešno opravljeno dejavnost so otroci prejeli nalepko, v knjižico. Ob koncu šolskega leta pa so prejeli priznanja, saj so vsi otroci opravili vsaj 5 dejavnosti.

JEM ZDRAVO

V skupino je prišla medicinska sestra, s katero smo se pogovarjali o zdravi prehrani. V okviru dejavnosti pa smo v skupini kuhali kostanj, božični čaj in bučno juho. Sami pa smo si naredili tudi limonado.

VLJUDEN SEM

Prednostna naloga skupine je bila razvoj in spodbujanje pozitivne in spoštljive komunikacije pri otrocih (bonton- prosim, hvala, oprosti, dober dan, nasvidenje,…) ter zmanjšanje konfliktnih oblik vedenja, izboljšanje medsebojnih odnosov z  vrstniki (skupinsko reševanje problemov, sodelovanje in empatija). Vsakodnevno smo otroke spodbujale k izražanju in prepoznavanju spoštljive, vljudne in nenasilne komunikacije. Spodbujale smo jih k uporabi vljudnostnih izrazov in k umirjenem reševanju konfliktov. Pogovarjali smo se o prijateljstvu, čustvih in naredili poizkus posledice nespoštljive komunikacije (mečkanje papirja, jabolko). Prednostno nalogo vrtca 1, 2, 3 spoštljivo komunikacijo gradimo vsi smo v skupini uresničevali in dopolnjevali s prednostno nalogo skupine. 

VARNO S SONCEM

V sklopu projekta smo poslušali smo zgodbo Zlatko, Brihta in vroč poletni dan. Preko zgodbe smo se pogovarjali o zaščiti pred soncem. Spoznali smo deklamacijo Otroci in sonce. Peli smo pesmice o soncu (Sijaj, sijaj sončece, Na planincah sončece sije). Igrali smo se igro spomin, katero smo izdelale same. Na vrtčevskem igrišču smo opazovali lastno senco in jo obrisovali. Vsakodnevno smo opazovali vreme in ga beležili s simboli. Odšli smo na travnik, ki je bil pokošen. Tam smo iz sena narisali sonce in se ulegli ter opazovali sonce. Izdelali smo knjižnice, plakat, risali smo s kredami in si sami naredili limonado. Izdelali pa smo tudi limonade iz papirja in slamic.

Utrinki v galeriji.

Zapisala: Janja Vovk Zupančič

Dostopnost