Eko vrtec

Program dela za šolsko leto 2019/2020

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

CILJI SODELOVANJA V PROGRAMU EKOŠOLA:

 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko obdelane hrane, gibanje…).
 • vzgoja za okoljsko odgovornost…,
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
 • učinkovita raba naravnih virov (odpadki).

 

V vrtcu Krkine Lučke izvajamo naslednje projekte:

 • Z lokalno pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja – Didaktika, ozaveščanje.
 • EKO-paket – Odpadkom dajemo novo življenje, zbiranje in ozaveščanje.
 • Znanje o gozdovih – Didaktika, ozaveščanje, sadnja, Eno drevo-en svet.
 • Podnebne spremembe – Ozaveščanje o naravnih spremembah.

In aktivnosti:

 • Ločeno zbiranje odpadnih materialov – Zbiranje odpadnega kartona in papirja.
 • Zdrav življenjski slog – Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje-vsakodnevne »minutke za zdravje«.
 • Trajna mobilnost – Spodbujanje in ozaveščanje otrok na področju trajnostne mobilnosti – dan brez avtomobila.
 • Hrana in Zdravje – Zmanjševanje ostankov hrane (ustrezno velike porcije, prilagoditev porcij potrebam otrok itd.).
 • Hrana in zdravje – Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje.
 • Okolica vrtca – Izdelovanje glasbil iz naravnih materialov.
 • Biotska raznovrstnost – Redno opazovanje narave in prostoživečih živali.
 • Umetniško ustvarjanje – Spodbujanje umetniškega ustvarjanja.
 • Umetniško ustvarjanje – Predstavitev umetniškega ustvarjanja otrok staršem.
 • Znanje o gozdovih – Didaktika, ozaveščanje, sadnja, Eno drevo-en svet.

Poleg vseh aktivnosti v projektih se bomo skozi celo leto trudili za redno skrb in čisto okolico vrtca in igrišča. V zimskem časi bomo organizirali zbiralno akcijo starega papirja ter skozi celo šolsko leto zbirali plastične zamaške za humanitarne namene – za Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Straši lepo vabljeni k sodelovanju.

Pripravila: ekokoordinatorica vrtca Krkine lučke, Andreja Gregorčič, dipl. vzg. pred. otrok