Eko vrtec

Program dela za šolsko leto 2020/2021

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.

Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

CILJI SODELOVANJA V PROGRAMU EKOŠOLA:

– razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
– vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko obdelane hrane, gibanje…).
– vzgoja za okoljsko odgovornost…,
– spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
– učinkovita raba naravnih virov (odpadki).

V vrtcu Krkine Lučke izvajamo naslednje projekte:
– Živeti s podnebnimi spremembami,
– ODPADKI – Ne zavrzi oblek, ohrani planet!,
– LEAF – Znanje o gozdovih – gozdni cikel,
– Semena in vrtovi – šolska VRTilnica,
– EKOBRANJE za EKOŽIVLJENJE,
– MOJ DOM – DEŽEVNIK OD BLIZU,
– PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI,
– HRANA NI ZA TJAVENDAN – zmanjševanje zavržene hrane.

In aktivnosti:
– sajenje začimbic in dišavnic,
– izobraževanje otrok o vodnem ciklu,
– vzdrževanje lastnega vrta.

Poleg vseh aktivnosti v projektih se bomo skozi celo leto trudili za redno skrb in čisto okolico vrtca in igrišča.

Starši lepo vabljeni k sodelovanju.

Pripravila: ekokoordinatorica vrtca Krkine lučke, Tina Bradač, dipl. vzg. pred. otrok