Izpis iz vrtca

Starši lahko kadarkoli trajno izpišejo otroka iz vrtca s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi. V skladu s 24. členom Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas (Ur. l. RS, št.  35/2019) je izpis možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

Ko je otrok vpisan v šolo, ga je potrebno izpisati iz vrtca. Izpisnico lahko dobite tudi v vrtcu ali na tej povezavi.

Dostopnost