SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Skupina Starostno obdobje Število otrok Vzgojiteljica Pomočnica vzgojiteljice Spremljevalka
VAVTA VAS          
ŽOGICE – homogen od. 1 – 2 leti 14 Tina Bradač Martina Gorše
BALONČKI – homogen od. 2 – 3 leta 14 Ana Bukovec Kren Sara Kotnik
MRAVLJICE – homogen od. 3 – 4 leta 19 Barbara Jurjevič Nataša Novak Darja Murn
GOLOBČKI – heterogen od. 4 – 6 let 20 Patricija Novak Pavla Podržaj Nika Šporar
MUCE –  homogen od. 4 – 5 let 24 Damjana Lavrič Klara Košir
MEDVEDKI –  homogen od. 5 – 6 let 24 Tanja Berkopec Irena Bobnar
STARA CESTA
ZVEZDICE –  homogen od. 1 – 2 leti 7 Nika Derčar Marjeta Marn
ŽABICE-  homogen od. 1 – 2 leta 10 Janja Fink Tina Ajdišek
LEVČKI –  kombiniran od. 2 – 4 leta 13 Suzana Zupančič Maša Cerar
ŠKRATKI –  homogen od. 4 – 5 let 24 Maja Stariha Karmen Murn
ULICA TALCEV
PTIČKI – kombiniran  od. 2 – 4 leta 19 Lidija Tomič Maja Janković

 

Tretji strokovni pomoči v oddelkih prvega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih sta Vesna Milutinović in Maja Podržaj.

 

Sabina Krštinc, pomočnica ravnateljice

Dostopnost