Prednostna naloga vrtca in projekti

Slogan letošnje prednostne naloge je Z GLASBO OD A DO Ž

Področje umetnosti vključuje različne umetniške zvrsti: likovno ustvarjalnost, ples, glasbo, gledališče in film. Otroci imajo priložnost, da umetnost doživljajo, jo spoznavajo in v njej uživajo, pa tudi, da jo sami ustvarjajo. Razvijajo zmožnost estetskega zaznavanja, izražanja in komuniciranja z umetnostjo. V vrtcu imajo veliko priložnosti za spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, pa tudi za spoznavanje svojih umetniških zmožnosti.

V letošnjem šolskem letu smo se v našem vrtcu odločili, da bomo krepili glasbeno umetnost, tako med otroki, kot tudi med strokovnimi delavci. Na novo bomo zasnovali naše glasbene urice, ki bodo v vsaki enoti enkrat tedensko, z več novimi pesmicami, s pesmicami prilagojenimi letnim časom in običajem in podkrepljene z instrumenti.

Tudi naše strokovne aktive bomo zasnovali drugače. Predvsem jih bomo imeli večkrat in obarvani bodo z glasbo. Kolikor bo mogoče in izvedljivo se bomo strokovne delavke učile instrumentov, ki smo jih kupili v lanskem šolskem letu, po tem ko smo organizirali bazar. Kupili smo dva sintesizerja, dve kitari, ukulele in en otroški in en navaden cajon.

Da bo glasba v našem vrtcu lepo zvenela, smo se tudi letos priključili projektu mednarodni dan za strpnost. Letošnja rdeča nit je DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO. Namen projekta je spodbujanje strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva med otroki in mladimi. Poseben dan v našem vrtcu in po svetu bo 16.11.2019. Na ta dan se po vseh vrtcih in šolah, ki so pridruženi k projektu bere enaka pravljica, na katero se likovno izraža. V sklopu projekta si bomo v letošnjem letu ogledali tudi lutkovno glasbeno predstavo Dinozaver Tiko in veliki zob. Ta predstava bo uvrščena na naš vrtčev lutkovni abonma, ki spada med nadstandardne program našega vrtca. Odvisno od cene predstave bomo v spomladanskem času organizirali še eno predstavo.

Še naprej bomo sodelovali z društvom Sonček in projektom Korak k sončku. V načrtu imamo, da nam bodo otroci iz društva prišli zaigrati predstavo, povabili bomo pa tudi društvo za prikaz brailove pisave in drugih pripomočkov.

Po dveletnih dobrih izkušnjah kako nam zbrani denar od organizacije bazarja še kako prav pride, smo se odločili, da vam tudi v letošnjem šolskem letu ponudimo nekaj, vendar nekaj drugačnega. Zadali smo si, da v mesecu decembru strokovni delavci vrtca in starši pripravimo lutkovno predstavo za otroke vrtca in širšo javnost. Denar bi zbirali s prodajo vstopnic.

Po lanskoletnih dobrih odzivih otrok in likalne skupnosti se bomo tudi v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Turistične zveze Slovenije Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Temeljili bomo na spoznavanju našega kraja, izdelovali bomo likovne izdelke in spominke za prepoznavnost kraja. Ker imamo s septembrom tudi nov logotip šole in vrtca, bomo nekaj dejavnosti posvetili tudi temu. Letošnja rdeča nit projekta je FESTIVAL NAJ BO. Zaključek projekta bi morda združili skupaj z LUČKARIJADO.

Priključili se bomo povabilu Občine Straža in Komunale Novo mesto in počistili okolico vrtca in se ekološko ozavestili. Aktivni bomo tudi na eko področju in se tudi v letošnjem letu potegovali, da obdržimo zeleno zastavo. Samostojno bomo tudi zbirali star papir in si tako pridobili nekaj denarnih sredstev.

V tednu mobilnosti od 16. 9. do 22. 9. 2019 se bomo  priključili Tednu mobilnosti in 20. 9. povabili družine na popoldanske aktivnosti. V sklopu projekta pa se bosta 17. 9. 2019 naši predšolski skupini odpravili z avtobusom v Novo mesto na ogled policijske postaje in sloganom »Otroci spoznavamo promet«

Ob tednu otroka bomo za otroke našega vrtca pripravili bogat dopoldanski program. Teden otroka je od 7.10. do 13.10. 2019 s temo NAŠE PRAVICE.  Družili se bomo skupaj na kostanjevem pikniku, ki ga organiziramo skupaj z Občino Straža..

Na povabilo Športne zveze Novo mesto se bodo starejše tri skupine našega vrtca udeležile Mini olimpijade v Portovalu v Novem mestu.
Ostalih projektov se bomo udeleževali na povabilo različnih društev, zvez,…

V kolikor nam bodo dopuščala finančna sredstva, se bomo trudili in delali na izobraževanju strokovnih delavk. Želimo si izpeljati uvodni seminar za vse strokovne delavke vrtca Korak za korakom preko Pedagoškega inštituta. Seminar bomo podkrepili z našimi učečimi se skupnostmi.

Že lansko šolsko leto pa smo bili izbrani za sodelovanje v Erasmus projektu, kjer se bodo strokovni delavci šole iz Kragujevca udeležili naše učeče se skupnosti in se ob tem učili njenega poteka.