PREDNOSTNA NALOGA VRTCA

 

  • ČUJEČNOST IN KOMUNIKACIJA – doživljanje narave z vsemi čuti

 

Vključeni smo v projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda za šolstvo Varno in spodbudno učno okolje, zato smo se odločili nadaljevati in nadgraditi prednostno nalogo iz lanskega šolskega leta, saj je bila med otroki in vzgojiteljicami zelo dobro sprejeta. Vzgojiteljice smo z njo pridobile nova orodja za delo z otroki, otroci pa so se ob izvajanju vaj čuječnosti zabavali, opazovali in raziskovali svet okoli sebe in se preko njih tudi umirili ter se bolje osredotočili na sledeče dejavnosti. V današnjem prehitrem svetu je še kako pomembno, da otroka naučimo spretnosti kako se umiriti, najti stik s samim sabo in kako si povrniti dobro počutje. Pri čuječnosti gre za učenje usmerjanja svoje popolne pozornosti na tukaj in zdaj, na drobne stvari okoli nas ali na občutja v lastnem telesu. Čuječnost je eden izmed najbolj obetavnih načinov za spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja pri otrocih in mladostnikih ter način za ohranjanje in izboljševanje duševnega zdravja. S pomočjo čuječnosti lahko otrok izboljša pozornost in je bolj umirjen, zmanjša doživljanje stresa in občutek tesnobnosti ter je manj impulziven. Na splošno se bolje zaveda samega sebe in je v odnosu do okolice bolj empatičen.

V letošnjem šolskem letu bomo čuječnost prenesli v naravo. Narava nas že sama po sebi s svojo raznolikostjo in spremembami vabi, da jo opazujemo in občudujemo. Veseli nas, da vrtec stoji v prelepem naravnem okolju, kar bomo s pridom izkoristili. V zavedanju, da otrok za dobro počutje potrebuje veliko gibanja na svežem zraku, bomo dnevno bivali zunaj in raziskovali naravo z vsemi čutili.

Prednostna naloga vrtca bo ravno tako temeljila na komunikaciji in dejavnostih povezanih z njo. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih, kar počnejo preko jezikovnih dejavnosti. Globalna cilja, ki ju želimo doseči, sta razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih spretnosti in spodbujanje ter razvijanje govorno-jezikovnih veščin (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija). Namen prednostne naloge je, da otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je aktivno vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi ob katerih razvija govorno-jezikovne veščine (verbalna in neverbalna komunikacija, kultura komunikacije, vljudnost). Dejavnosti s katerimi bomo pri otrocih bogatili besedni zaklad in jih spodbujali h komunikaciji so: pripovedovanje o doživetjih, ob slikah , igre z lutko, izštevanke, prstne igre, pogovor v jutranjem  krogu, poslušanje, opisovanje različnih situacij…

V skupinah bodo strokovne delavke prednostno nalogo vpeljevale vsakodnevno na različne načine. Za ta namen bo oblikovana tudi strategija, v katero vsak oddelek posebej vnese podroben plan dela za celo šolsko leto.

Poleg glavne prednostne naloge ima nekaj oddelkov zastavljene še oddelčne prednostne naloge kot na primer spodbujanje prijateljstva, življenje v naravi v skladu z gozdno pedagogiko, navajanje na rutino, razvijanje grafomotoričnih sposobnosti: Z gibalno-grafičnimi vajami sistematično razvijamo grafomotoriko – veščino, ki je potrebna za risanje in kasneje pisanje. Izvajanje vaj bo potekalo skozi igro. S temi vajami bodo otroci vadili držo telesa, držo pisala in roke, ter s tem ozaveščali grafične poteze. Primeri vaj: pravilno držanje pisala, igre pripenjanja, striženje, risanje po predlogah po črti/ labirint (riši – briši), …,

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali strokovne aktive. Nadaljujemo kot zadnji dve leti, da sta aktiv za prvo in aktiv za drugo starostno obdobje ločena. Akcijski načrt je sestavni del tega načrta.

 

Še naprej bomo sodelovali z društvom Sonček, tiflopedagoginjo, ki prihaja k našemu slabovidnemu dečku. Smo del projekta Korak k sončku. V načrtu imamo, da bodo člani društva  prikazali brailovo pisavo in druge pripomočke.

 

Konec meseca novembra ali začetek decembra bomo izpeljali naš zdaj že tradicionalni bazar.

S podporo lokalne skupnosti se bomo tudi v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Turistične zveze Slovenije Turizem in vrtec na temo Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. Temeljili bomo na spoznavanju našega kraja, izdelovali bomo likovne izdelke in spominke prepoznavnosti kraja. Zaključek projekta imamo namen združiti skupaj z Lučkarijado.

 

Priključili se bomo povabilu Občine Straža in Komunale Novo mesto ter počistili okolico vrtca in se ekološko ozavestili. Aktivni bomo tudi na eko področju in si tudi v letošnjem letu prizadevali, da obdržimo zeleno zastavo.

Teden mobilnosti bo organiziran s strani Občine Straža, katerim bomo v pomoč pri organizaciji in  realizaciji.

Ob Tednu otroka bomo za otroke našega vrtca pripravili dopoldanski program. Tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal med 3. 10 in 9. 10. 2022 je Skupaj se imamo dobro. Skupaj z Občino Straža bomo organizirali popoldansko srečanje za družine.

Pridružili se bomo vseslovenskemu projektu Simbioza giba.

Ostalih projektov se bomo udeleževali na povabilo različnih društev, zvez,…

Šolsko leto bomo zaključili z našo Lučkarijado.

Nadaljevali bomo z izobraževanji v sklopu USS, ki jih bomo tudi letos združili s projektom VSUO.

 

V kolikor nam bodo finančna sredstva dopuščala, bomo upoštevali želje strokovnih delavk glede izbranih seminarjev. Želja strokovnih delavk je, da bi imeli kakšen skupen seminar na temo komunikacije oz. na temo prednostne naloge, kar bi podkrepili z našimi učečimi se skupnostmi.

Za ta namen bo organizirano predavanje za strokovne delavke v mesecu februarju s strani Društva za nenasilno komunikacijo na temo nenasilna komunikacija.

Za starše pa bosta na voljo dve predavanji in sicer :

  • 8. 11. 2022 Izzivi spleta in pametnih telefonov, ge Maje Vreča,
  • 7. 3. 2023 Vzgoja otroka in mladostnika v današnjem času, ge Damjane Šmid

 

Dostopnost