PREDNOSTNA NALOGA VRTCA IN PROJEKTI

 

 • 1, 2, 3 SPOŠTLJIVO KOMUNIKACIJO GRADIMO  VSI

 

S prijazno komunikacijo bomo gradili prijateljske odnose. Prednostna naloga je namenjena spodbujanju in krepitvi dobre medsebojne komunikacije in odnosov med vsemi, ki sodelujemo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Te lahko dosežemo s številnimi spodbudnimi dejavnostmi oz. aktivnostmi, ki pripomorejo k dobremu duševnemu počutju vsakega posameznika. Učili se bomo, kako s primerno komunikacijo (tako verbalno kot tudi neverbalno) delovati povezovalno. 

Pri tem se moramo zavedati, da se otroci največ naučijo ravno skozi opazovanje in  z zgledom. Otrok nas opazuje, kako komuniciramo z drugimi, vidi našo mimiko, gestikulacijo, ton govora, način, kako se vedemo do njega samega in drugih (npr. neznancev, moža, sorojenca …). Če torej želimo otroka naučiti empatije in spoštovanja, je pomembno, da vedno začnemo pri sebi.

V skupinah bodo strokovne delavke prednostno nalogo vpeljevale vsakodnevno na različne načine. Za ta namen bo oblikovana tudi strategija, v katero vsak oddelek posebej vnese podroben plan dela za celo šolsko leto.

Poleg glavne prednostne naloge ima nekaj oddelkov zastavljene še oddelčne prednostne naloge, kot na primer spodbujanje prijateljstva, življenje v naravi v skladu z gozdno pedagogiko, navajanje na rutino, razvijanje grafomotoričnih sposobnosti: z gibalno-grafičnimi vajami sistematično razvijamo grafomotoriko – veščino, ki je potrebna za risanje in kasneje pisanje. Izvajanje vaj bo potekalo skozi igro. S temi vajami bodo otroci vadili držo telesa, držo pisala in roke ter s tem ozaveščali grafične poteze. Primeri vaj: pravilno držanje pisala, igre pripenjanja, striženje, risanje po predlogah po črti/labirint (riši–briši) …

Po posameznih skupinah bodo strokovne delavke s skupino sodelovale še v projektih:

 • VSUO,
 • Zdravje v vrtcu,
 • Varno s soncem,
 • Eko projekt,
 • Projekt Pomahajmo v svet,
 • Projekt NEON v predšolskih skupinah,
 • Simbioza skupnost in simbioza giba,
 • Mavrična ribica,
 • Mali sonček.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvajali strokovne aktive. Nadaljujemo kot smo delali zadnji dve leti, da sta aktiv za prvo in aktiv za drugo starostno obdobje ločena. Akcijski načrt je sestavni del tega načrta.

Še naprej bomo sodelovali z društvom Sonček in tiflopedagoginjo, ki prihaja k našemu slabovidnemu dečku.

Teden mobilnosti bo organiziran s strani Občine Straža. Sodelovali bomo z nastopom na otvoritvi ceste na Selih in na likovnem tečaju. Občina Straža pa za nas organizira tudi predstavo Zavoda Varna pot z naslovom Vilko zasije na potepu, ki bo pod šotorom na železniški postaji 18. 9. 2023.

Ob Tednu otroka bomo za otroke našega vrtca pripravili dopoldanski program. Tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal med 2. 10 in 8. 10. 2023, je Zakaji in zatoji radovednosti. V sodelovanju z občino bomo pripravili kostanjev piknik v popoldanskem času in nastopili na dogodku Podari–vzemi–zamenjaj.

V mesecu oktobru pa nam bo Zavod Enostavno prijatelji odigral predstavo o bobrih.

Skoz šolsko leto, predvidoma v mesecu novembru, februarju in aprilu, bomo organizirali lutkovni abonma v kulturnem domu v Straži in s tem otroke navajali na obnašanje na kulturnih prireditvah.

Konec meseca novembra bomo organizirali naš že tradicionalni bazar.

Sodelovali bomo z Rdečim križem, za katerega bomo izdelali 280 vizitk, ki jih bodo ob novem letu razdelili starostnikom.

Ostalih projektov se bomo udeleževali na povabilo različnih društev, zvez …

Šolsko leto bomo zaključili z našo Lučkarijado.

Nadaljevali bomo z izobraževanji v sklopu USS, ki jih bomo tudi letos združili s projektom VSUO. Projekt se je sicer uradno zaključil, nadaljevali pa bomo z aktivnostmi kot mentorski vrtec.

 

V kolikor nam bodo finančna sredstva dopuščala, bomo upoštevali želje strokovnih delavk glede izbranih seminarjev. Želja strokovnih delavk je, da bi imeli kakšen skupen seminar na temo komunikacije oz. na temo prednostne naloge, kar bi podkrepili z našimi učečimi se skupnostmi.

Za ta namen bosta organizirani delavnici za strokovne delavke v mesecu februarju ali marcu s strani Društva za nenasilno komunikacijo na temo nenasilna komunikacija.

 • 25. 10. 2023 bomo imeli za strokovne delavce vrtca delavnico ge. Nataše Kogoj. V mesecu septembru predavanje podjetja Data info o varstvu osebnih podatkov,

 

Za starše pa bodo na voljo predavanja, in sicer:

 • v mesecu oktobru predavanje za starše predšolskih otrok o pripravljenosti otroka na vstop v šolo,
 • v mesecu novembru predavanje ge. Ane Marije Bogolin o navezanosti,
 • v mesecu februarju predavanje o nenasilni komunikaciji Društva za nenasilno komunikacijo.

Večina strokovnih delavk se je prijavila na študijska srečanja, ki bodo letos v kombinaciji s 4- urnim predavanjem preko spleta Digdaktika.

 

Dostopnost