Svet staršev

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranja uresničevanja interesa staršev, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Naloge sveta staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja programa vrtca in o LDN, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Poslovnik o delu sveta staršev vrtca

Vsak od staršev se lahko obrne na predstavnika svoje skupine.

Predstavniki sveta staršev vrtca 2021/22

Skupina Ime in priimek člana
ŽOGICE Maja Weiss  – predsednica sveta staršev vrtca
JEŽKI Mojca Košir
SOVICE Sabina Hočevar
RIBICE Bojana Kobe
VETERNICE Eva Škof
MEDVEDKI Jasmina Subić Tomašič
ZVEZDICE Suzana Gorenc
ŽABICE Sanja Bašelj
METULJČKI Snežana Bevc
ZMAJČKI Ingrid Kozlovič
ŽELVICE Tanja Ivančević

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2021/22:

zapisnik 1. seje sveta staršev 13. 10. 2021

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2020/21:

zapisnik 1. seje sveta staršev 22. 9. 2020

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2019/20:
 
zapisnik 1. seje sveta staršev 19. 9. 2019