Svet staršev

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranja uresničevanja interesa staršev, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Naloge sveta staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja programa vrtca in o LDN, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Poslovnik o delu sveta staršev vrtca

Vsak od staršev se lahko obrne na predstavnika svoje skupine.

Predstavniki sveta staršev vrtca 2022/23

Skupina Ime in priimek člana
ŽOGICE Tanja Jordan
BALONČKI Maja Weiss – predsednica sveta staršev vrtca
MRAVLJICE Mojca Košir
GOLOBČKI Snežana Bevc
MUCE Sabina Blatnik
MEDVEDKI Špela Meh
ZVEZDICE Anja Klobučar
ŽABICE Petra Kulovec
LEVČKI Suzana Gorenc
ŠKRATKI Ivana Kopčič
Ul. Talcev – PTIČKI Tjaša Struna Vidmar

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2021/22:

zapisnik 1. seje sveta staršev 13. 10. 2021

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2020/21:

zapisnik 1. seje sveta staršev 22. 9. 2020

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2019/20:
 
zapisnik 1. seje sveta staršev 19. 9. 2019  

Dostopnost