1. AKTIVNOST: 1, 2, 3 spoštljivo komunikacijo gradimo vsi

 

Besede imajo svojo moč. Človeka lahko razveselijo, lahko pa ga tudi zelo prizadenejo.

V našem vrtcu je v tem šolskem letu prednostna naloga vrtca ravno na temo komunikacije. Prednostna naloga vrtca se glasi 1, 2, 3 spoštljivo komunikacijo gradimo vsi in zelo sovpada z letošnjo rdečo nitjo projekta Zdravje v vrtcu.

Otroci v skupini Balončki so stari od 2 do 3 leta, tekom leta so začeli zelo veliko govoriti in to je obdobje, ko je potrebno pravilno pristopiti k govoru in izgovorjavi besed. V skupini smo  dali velik poudarek na razvoju govora. Otroke smo preko dejavnosti, igre, bivanja na prostem,…skozi celo leto spodbujali k govoru, opisu dogodkov, občutkov,…

Velik poudarek pa smo dali tudi na uporabljanju vljudnostnih izrazov kot so hvala, prosim, oprosti, ter tudi vljudnostnih izrazov ob prihodu v igralnico in odhodu iz igralnice.

Ker otroci vse več govorijo, so tudi verbalni konflikti med njimi vse bolj pogosti. Otroke smo spodbujale k reševanju konfliktov na spoštljiv način, s pogovorom in iskanjem rešitev. Skupaj z otrokom iščemo pravi pomen besedi oprosti.

Vse naslednje dejavnosti so povezane z razvojem govora in izražanjem besed.

 

  1. AKTIVNOST: Knjižni kovček

V skupini Balončki je skozi celo šolsko leto potoval knjižni kovček. Vsak teden je eden od otrok kovček odnesel domov in skupaj s svojo družino užival ob njegovih vsebinah. V knjižnem kovčku so se skrivale 4 zanimive knjige, plišasta igračka jelenček, ter dnevnik doživetji kamor so otroci lahko kaj narisali, starši napisali doživetja otrok in prilepili fotografije. Namen knjižnega kovčka je spodbujanje branja in zgodnje opismenjevanje otrok ter pripovedovanje in obnove zgodb. Ko so knjižni kovček prinesli nazaj v vrtec smo ob dnevniku doživetji otroke spodbujale naj sami opišejo kaj jim je bilo všeč in kaj ne, kdo je z njimi bral knjige, kaj vse so počeli doma,… Otroci to zelo radi počnejo, všeč jim je, ko pripovedujejo o domačem okolju, hkrati pa si s tem krepijo samopodobo in pridobivajo izkušnje nastopanja pred drugimi.

  1. AKTIVNOST: maskota Medved Jaka

 

V skupini Balončki imamo poleg otrok in vzgojiteljic še enega člana in to je plišast medvedek po imenu Jaka. Čez teden medo Jaka preživlja čas v vrtcu, med vikendom pa potuje z enim izmed otrok domov, na počitnice. Poleg medvedka potuje tudi dnevnik doživetji kamor otroci lahko kaj narišejo, starši napišejo doživetja otrok in medvedka ter prilepijo kakšno fotografijo. Namen maskote oddelka je razvijanje odgovornosti, oblikovanje samopodobe otrok, motivacijsko sredstvo za razvoj komunikacije ter izražanje in opisovanje doživetji. Ko se je ob ponedeljkih medvedek Jaka vrnil nazaj v vrtec smo ob dnevniku doživetji otroke spodbujali naj sami opišejo kaj so z medvedkom delali, kje so bili, kaj jim je bilo všeč, če je kaj kar jim ni bilo všeč,…

Otrokom je opisovanje dogodkov iz domačega okolja v veliko veselje, to zelo radi počnejo in se ob tem dobro počutijo. Na ta način si nezavedno krepijo samopodobo, razvijajo govor ter pridobivajo izkušnje nastopa pred drugimi osebami.

 

  1. AKTIVNOST: Opis svoje družine

 

Mesec marec smo pri skupini Balončki posvetili družini. Pogovarjali smo se kaj je družina, kdo sestavlja družino (sorodstvena razmerja), imena družinskih članov, priimek družine, naslov kjer živijo,… Prepevali smo pesmi o družini in brali kratke zgodbe na to temo.

Vsak otrok je prinesel družinsko fotografijo in s pomočjo vzgojiteljic sliko prilepil v prej izdelano hiško iz papirja. Vsi otroci so ob družinski fotografiji predstavili svojo družino. Otrok je s prstom pokazal na družinskega člana ter povedal kdo to je (npr.: mami Katja, bratec Maks, oči Simon). Otroke smo spodbujale k samostojnem, glasnem in suverenem govoru. Po nekaj dneh so skoraj vsi osvojili tudi priimke družin in tudi v katerem kraju živijo.

S sklopu projekta Pomahajmo po Sloveniji je bila ena izmed tem tudi družina. Prijateljski skupini Gosenice iz vrtca v Cirkulanah so otroci predstavili svoje družine. Ob družinski fotografiji so predstavili družinske člane, vzgojiteljice smo jih posnele in skupaj sestavile kratek filmček.

Otrokom je bila ta dejavnost izredno všeč, saj radi pripovedujejo o domačem okolju. Zelo radi so predstavljali svoje družine, vsi so bili pri tem zelo suvereni. Celo otroci, ki manj govorijo, so tišji in se ne želijo izpostavljati so svoje družine z veseljem predstavili.

 

  1. AKTIVNOST: Pravila primernega in neprimernega obnašanja

 

V skupini smo se celo leto trudili vzpostavljati prijetno in pozitivno klimo. Zato smo se veliko pogovarjali o primernem, lepem vedenju v skupini ter o pravilih lepega obnašanja. Ob sličicah vedenja smo ugotavljali kaj je primerno in kaj neprimerno obnašanje v skupini. Ob kakšnem obnašanju se počutimo dobro, veselo, zadovoljno in ob kakšnem vedenju nam je neprijetno, se ne počutimo dobro in smo žalostni. V sklopu teh dejavnosti smo se pogovarjali tudi o čustvih. Spoznali smo štiri osnovna čustva (veselje, žalost, jeza in strah). Ob slikah smo ugotavljali kako se oseba na sliki počutim zakaj se tako počuti, kdaj se mi počutimo podobno.

Slike primernega in neprimernega vedenja imamo nalepljene na steni, otrokom ves čas na voljo. Velikokrat slike gledajo, se ob njih pogovarjajo in kažejo »to ni lepo«, »ne smemo podirat kocke«, »igračke si delimo«,… Prav tako imamo nalepljene slike osebe, ki izkazujejo čustva. Tudi te slike otroci radi gledajo in se ob njih pogovarjajo »ta joka«, »ta se smeje«, »ustrašil se je«,…

Utrinki v galeriji.

 

Zapisali: Martina Gorše in Tina Bradač

Dostopnost