Otrokov gibalni razvoj je najbolj izrazit v prvih letih njegovega življenja, zato je predšolsko obdobje najboljše za vključevanje otrok v gibalne dejavnosti. Kar otrok zamudi pri gibalnem razvoju v predšolski dobi, kasneje težko nadoknadi, zato je potrebno, da gibalni temelj kakovostno zgradimo, saj to vpliva na celostni razvoj otroka in da postane gibanje otroku ena izmed pomembnih sestavin.

V vrtcu Krkine lučke smo v šolskem letu 2023/2024 od meseca oktobra do meseca februarja izvajali gibalne urice za otroke in starše v popoldanskem času. Izvajali smo jih vsak teden v telovadnici šole pod vodstvom strokovnih delavk vrtca. Gibalne urice so obiskovali otroci s svojimi starši v dveh skupinah glede na starost (2-4 leta ter 4-6 let). Namen gibalnic je usvajanje naravnih oblik gibanja, razvijanje, osvajanje, učenje in izboljšanje različnih motoričnih, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.

Strokovne delavke smo pripravile različne vaje, gibalne igre, postaje, poligone, kjer so imeli otroci možnost izvajanja različnih oblik gibanja. Uporabljali smo različne rekvizite (blazine, gredi, plezalno steno, ribstol, švedsko skrinjo, obroče, stožce, kolebnice, žoge,… ). Zahtevnost iger, vaj in poligona smo prilagodili glede na  starost in razvoj otrok.

Gibalne urice smo pričeli s pravili v športu, nadaljevali z gibalnimi igrami za ogrevanje, nato pa smo skupaj z otroci in starši pripravili rekvizite in postavili poligon. Ob koncu vadbe smo rekvizite skupaj tudi pospravili. Za konec smo izvajali umirjene skupinske igre.

Otroci so bili  ob spodbudi staršev dobro motivirani, saj so po svojih močeh odlično izvajali vaje. Upoštevali so dogovorjena pravila in sledili pravilnemu zaporedju izvajanja vaj. Pokazali so svojo sproščenost, voljo, vztrajnost in veselje do športnih aktivnostih.

Utrinki v galeriji.

Zapisali: Tina Bradač in Martina Gorše

Dostopnost