Čebelice uživamo v naravi, zato nam je tudi mar, kako ljudje ravnamo z le to. V sklopu projekta Eko šole – Misija zeleni koraki – smo sprva spoznavali promet, in sicer prevozna sredstva, oblike transporta, pravila v prometu in prometne znake, trajnostne potovalne navade ter negativne posledice, ki jih povzročajo  nekatera prevozna sredstva ob proizvajanju ogljičnega odtisa. Spoznali smo, da ta povzroča podnebne spremembe in tako vpliva na vsa živa bitja. Ker smo bili sami spodbujeni k uporabi trajnostnih potovalnih navad, ki ugodno vplivajo na naše zdravje, smo k temu spodbudili tudi druge in naj ob tej priliki tudi vas.

Utrinki v galeriji.

 

Zapisala: Patricija Novak

Dostopnost