Skupina Žogice je v šolskem letu 2022/2023 sodelovala pri projektu Zdravje v vrtcu. Izvajali smo naslednje dejavnosti:

Dobro počutje otrok v uvajalnem obdobju: Skupina Žogice so otroci stari 1-2 leti kar pomeni, da je bil mesec september uvajalni mesec. Za otroke je bil to prvi stik z vrtcem in veliko jih je bilo prvič brez staršev. Najin cilj je bil, da se otroci počutijo kar se da dobro, varno, ljubljeno, sprejeto in se brez večjih težav uvedejo v vrtec in osvojijo rutino. Uvajanje je bilo postopno, nekaj dni so z otroki v vrtec prihajali tudi starši, kasneje so ostajali sami po 2-3 ure, po dobrem tednu pa so v vrtcu tudi prvič spali. V skupini smo veliko prepevali ob kitari, poslušali pesmi na CD zgoščenkah, igrali smo se različne bibarije, plesali in prepevali rajalne igre, se igrali z različnimi igračami, zlagali kocke, listali kartonke, gledali skozi okno in opazovali okolico (ptičke, pse, mačke, mimoidoče ljudi, vozila),… Vse to je bilo otrokom všeč. Ves čas pa smo jim bili na voljo za crkljanje in objeme, da so se počutili varno in počasi pridobivali zaupanje. Zastavljen cilj je bil dosežen prej kot sva pričakovali in otroci so naju pozitivno presenetili. Zelo hitro in brez večjih težav so sprejeli drug drugega, vrtec in tudi naju.

Gibanje: Skupina Žogice je živahna in otroci potrebujejo veliko gibanja. Odločili sva se, da bomo gibanju posvetili veliko pozornosti skozi celi šolsko leto. Ob slabšem vremenu smo se razgibavali v igralnici. Pokazali sva preproste vaje, s telovadnimi blazinami smo pripravili poligone ali izvajali naravne oblike gibanja. Odpravili smo se v šolsko telovadnico, kjer smo izvajali igre z žogami, igre na blazini, kotaljenje, lovljenje, poligon,… Pri bivanju na prostem so se otroci gibali na terasi, šolskem in vrtčevskem igrišču, premagovali ovire, se vozili s poganjalci in kolesi, igrali z žogami, lovili, tekali, … Ko so shodili vsi otroci smo začeli hoditi tudi na krajše sprehode v okolico vrtca in šole z »bibo« .

Sprehodi v vseh letnih časih: Skupina Žogice je zelo živahna in gibalno spretno. Po uvajalnem obdobju, ko so se otroci navadili na vrtec, sva se s sodelavko odločili, da je čas za sprehode. Nekaj otrok sicer še ni hodilo, vendar imamo v vrtcu voziček za nehodeče otroke, tako, da smo jih posedle v voziček in smo odšli na sprehod. Počasi, skoraj vsak dan se odpravimo na sprehod. Odpravimo se v vsakem vremenu. Sedaj vsi hodimo in tako gremo na sprehod z bibo skoraj vsak dan. Otroci zelo suvereno in brez bojazni hodijo, medtem pa se tudi držijo za bibo, ki nama pomaga, da imamo lepo kolono. Gibanje v naravi oziroma sprehodi se nama zdijo zelo pomembni, da otroci zaužijejo sveži zrak, se razgibajo in so zunaj na svežem zraku.

Utrinki v galeriji.

 

Zapisali: Martina G. in Tina B.

Dostopnost