Ob prebiranju pravljice O miški, ki je iskala sir, smo spoznali, da moramo smeti ločevati v različne zabojnike. Lutka miška nam je predstavila ločevanje odpadkov, jih poimenovala in nam pomagala pri razvrščanju smeti v pravilni zabojnik. Ob igri z različnim materialom (papir in embalaža) smo utrjevali svoje znanje in se igrali pravilnega ločevanja odpadkov. Ločevanja odpadkov smo utrjevali tudi preko aplikatov, ki jih imamo obešene v igralnici. Ob razvrščanju smo spoznali pesem Košek za smeti. Na sprehodih smo opazovali ekološke otoke in opazovali okolico, če bi videli miško, kako ločuje smeti. EKOLOŠKI OTOK smo si uredili ob igralnici in ga uporabljamo vsak dan. Opazili smo, da se pri Ekološkem otoku ustavljajo tudi otroci drugih skupin in se skupaj s starši pogovarjajo o ločevanju odpadkov. Z otroki smo se pogovarjali o recikliranju določenih materialov, zato so otroci dobili »domačo nalogo«, da doma, skupaj s staršem, nekaj ustvarijo iz odpadnega materiala in to predstavijo v skupini. Otroci in starši so bili zelo kreativni pri recikliranju različnega materiala, zato smo uredili razstavo vseh teh izdelkov. Ker je občina Straža izdala brošuro o ločevanju odpadkov, smo zaprosili za njihovo pomoč pri dobavi teh brošur. Brošure smo pregledali in jih razdelili, da so jih lahko otroci odnesli domov. S tem sva družine želeli spodbuditi, da odpadke ločujejo tudi doma.

Utrinki v galeriji.

 

Zapisali: Janja Fink in Tina Ajdišek

Dostopnost