V skupini Ptički skozi celo vrtčevsko leto vpletamo dejavnosti in vsebine projekta Zdravje v vrtcu. Rdeča nit projekta za šolsko leto 2022/2023 je slogan Prihodnost je moja. Pri oblikovanju vsebin skušamo slediti dvema temeljnima ciljema:

 

 1. Oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in zdravje.
 2. Utrjevanje pozitivnega odnosa do zdravja in delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

 

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj dejavnosti in dogodivščin otrok v skupini.

 1. ČISTILNA AKCIJA, RECIKLIRANJE

Otroke v vrtcu vzgajamo za odgovorno ravnanje z naravo in okoljem, v katerem bivajo. Zavedamo se, da smo že pri majhnih otrocih odgovorni razvijati zavest o povezanosti ljudi z naravo in okoljem. Ekološko obnašanje in skrbno ravnanje z naravo v skupini skozi leto izkazujemo na različne načine. V začetku oktobra smo se udeležili čistilne akcije, v kateri so se nam pridružili stari starši otrok. Dobro opremljeni smo se odpravili proti bližnjemu hribu in pobrali prav vsako smet, ki nam je bila na poti. Prav tako v skupini skrbimo za razvrščanje odpadkov in recikliranje. Iz tetrapaka od mleka smo izdelali ptičje hišice in jih napolnili s semeni za ptičke in iz odpadnih škatlic in različne embalaže izdelovali različne izdelke.

Več utrinkov v galeriji.

 1. BACILI, UMIVANJE

Ena najpomembnejših z zdravjem povezanih navad je skrb za osebno higieno. Z otroki se veliko pogovarjamo o tem, zakaj je treba skrbeti za osebno higieno, kaj vključuje skrb za osebno higieno in na kakšne načine poskrbimo zanjo. Bolj podrobno smo se posvetili pravilnemu in rednemu umivanju rok, ki je hkrati pomemben dejavnik preprečevanja in širjenja nalezljivih in drugih bolezni. Z deklamacijo Traktor smo se naučili pravilnega umivanja rok, v umivalnico smo prilepili slikopis, ki otrokom pomaga in jih vodi pri pravilnem umivanju rok. Prebrali smo nekaj knjig z izbrano tematiko in naredili poskus z bleščicami, poprom in milom. V zimskih mesecih, ko so bila na pohodu pogosta prehladna obolenja, smo otroke dosledno opozarjali tudi na to, kako poskrbeti za higieno kašlja in kihanja ter brisanje nosu. Skrbeli smo tudi za redno prezračevanje prostorov in tako zmanjšali možnost prenosa okužb.

Več utrinkov v galeriji.

 1. SPOZNAVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA IN ZAPOSLENIH V NJEM

Ker se naša enota nahaja v Zdravstvenem domu, smo izkoristili to prednost in se »povabili« v zdravstvene ordinacije. Obiskali smo zdravnika, zobozdravnico in zobotehnico. Vsi so nas prijazno sprejeli in nam predstavili svoj poklic in pripomočke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Sodelovali smo tudi z zaposlenimi v zobni preventivi ZD Novo mesto, ki so nas obiskali v igralnici in nam predstavili pravilno umivanje zob.

Več utrinkov v galeriji.

 1. ČUJEČNOST

V skupini dajemo zelo velik poudarek tudi na duševno zdravje in nenasilno komunikacijo. Izvajamo različne tehnike in vaje z namenom zavedanja svojega lastnega telesa in svojih občutkov tukaj in zdaj. Vaje izvajamo v igralnici, na igrišču, sprehodih in na travniku. Uporabljamo vizualizacijo, dihalne vaje, jogo za otroke in preproste vaje čuječnosti. Vsak dan prisluhnemo tišini in se ob tem umirimo ter se v danem trenutku zavemo sebe in okolice. Skozi celo leto se trudimo ustvarjati ugodne socialne klime v oddelku in med oddelki, zato smo poskrbeli za druženje s prijateljsko skupino Mravljice.

Več utrinkov v galeriji.

 1. GIBALNE DEJAVNOSTI

Pri Ptičkih vemo, da z gibalnimi dejavnostmi ne vplivamo le na otrokov gibalni in funkcionalni razvoj, ampak tudi na otrokove spoznavne, socialne in čustvene sposobnosti. Gibalne dejavnosti izvajamo vsakodnevno, ob vsakem vremenu, v igralnici ali na prostem. Gibalne spretnosti otroci razvijamo preko različnih gibalnih izzivov, in sicer s hojo po različnih terenih, s pomočjo poligona in v raznih rajalnih igrah. Ponazarjamo gibanje živali, lovimo milne mehurčke, skačemo po lužah, se poigravamo z različnimi žogami in urimo v prstnih spretnostih. Gibalne aktivnosti smo prilagajali tudi vsebini programa Mali sonček.

Več utrinkov v galeriji.

 1. PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

Praznovanje rojstnega dneva v vrtcu je za otroka najbolj pomemben praznik, saj je edini, ki je individualen. Rojstni dan je priložnost za spodbujanje razvoja, pozitivnih čustev in socialnih odnosov znotraj skupine. Otroke s tem navajamo na družabnost in izkazovanje pozornosti v medsebojnih odnosih. Pri Ptičkih praznujemo tako, da si otrok za svoj dan izbere temo, vzgojiteljici pa se potrudiva pripraviti zanimive dejavnosti in sredstva za izbrani dan. Tako smo v skupini že imeli detektivski in raziskovalni tematski rojstni dan, tematski dan dinozavrov, žog, Pujse Pepe, konjev, muc, traktorjev, tovornjakov in plišastih medvedkov. V vseh pripravljenih dejavnostih so vključeni elementi, ki pripomorejo k boljšemu telesnemu in duševnemu zdravju otrok in zaposlenih.

Več utrinkov v galeriji.

 1. KNJIGA, MOJA PRIJATELJICA

Pri Ptičkih se zavedamo, da si z branjem širimo obzorja in besedni zaklad. Ob poslušanju zgodb se potapljamo v globine, plezamo na vrhove, se prebijamo skozi meglo in gozd, sočustvujemo s pravljičnimi junaki in skupaj odkrivamo skrivnosti in razplete. Branje in poslušanje branja poleg intelektualne rasti prinaša širšo korist, ki se izraža tako na telesni kot tudi na duševni ravni. S tem zavedanjem v skupini vsakodnevno vpletamo knjigo in vsebine, povezane z njo. Vzgojiteljice otrokom beremo in pripovedujemo zgodbe, igramo lutkovne predstave, sodelujemo v projektu Mavrična ribica, obiskali pa smo tudi krajevno knjižnico. Naše dejavnosti velikokrat popestri knjižničarka Duška, ki se spremeni v bralno vilo in nam vedno predstavi zanimive slikanice.

Več utrinkov v galeriji.

 1. NA SNEGU

V zimskem času smo dodobra izkoristili sneg za različne aktivnosti na prostem. S starši smo se dogovorili, da so imeli otroci v garderobi vrtca na razpolago kombinezone in zimska oblačila, in tako smo se lahko vsak dan primerno uredili in odpravili na sneg. Uživali smo v kepanju in valjanju po snegu, po snegu smo slikali z tempera barvami, naredili smo snežaka, gazili po celem snegu, izvedli smo poskuse s snegom in ocenjevali njegovo čistost, zamrzovali smo igrače, sneg smo talili in opazovali njegove spremembe, ipd.. Na koncu dneva smo se z rdečimi lički, utrujeni vendar zadovoljni, vrnili v igralnico, kjer smo se preoblekli in posušili do suhega.

Več utrinkov v galeriji.

 1. SAJENJE

V skupini Ptički želimo v prakso vpeljati dejavnosti, s katerimi otroci doživljajo in spoznavajo naravo v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnemu spreminjanju in estetskih razsežnostih. Tako smo jeseni na vrtčevsko igrišče zasadili čebulice tulipanov, pozimi smo sadili žito, spomladi pa smo se lotili sajenja fižola, solate, peteršilja, jagod, špinače in korenčka. Otroci so zelo uživali v spremljanju rasti in spreminjanju rastlin. Imeli smo tudi čudovito priložnost gojiti in od blizu opazovati rast Modrega bukovega ostrigarja.

Več utrinkov v galeriji.

 1. ZDRAVA PREHRANA

Vrtec se trudi otrokom ponujati kakovostne in raznovrstne obroke in vključevati sezonsko in lokalno pridelano hrano. V skupini se veliko pogovarjamo o zdravi prehrani in otroke motiviramo, da poskusijo raznovrstno hrano. Izdelali smo prehransko piramido za v kotiček kuhinja, kuhali kostanj in pripravljali smuti.

Več utrinkov v galeriji.

 

 

Zapisala: Lidija Tomič

Dostopnost