Spoštovani starši, 

 

obveščam vas, da bodo s 1. 9. 2023 sprejeti v vrtec vsi otroci, za katere ste starši pravočasno oddali vloge za vpis (do vključno 31. 3. 2023), v kolikor

  • izpolnjujejo starostni pogoj (do 1. 9. 2023 dopolnijo 11 mesecev) in
  • zanje ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V kolikor teh pogojev ne izpolnjujete, je vaša vloga uvrščena na čakalno listo za medletni sprejem in bo ponovno obravnavana, ko bodo izpolnjeni pogoji. V kolikor bomo imeli takrat prosto mesto v ustrezni starostni skupini, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

V izogib kasnejšim nesporazumom, vas želim spomniti tudi, da morate starši  vrtcu do dneva vključitve otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra, da je otrok cepljen oziroma da obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, sicer otroka ne moremo sprejeti v vrtec in se že sklenjena pogodba šteje za razvezano.

 

Hvala za razumevanje.

 

Barbara Parkelj, svetovalna delavka vrtca

Dostopnost