Ali opažate, da vaš otrok:

  • potrebuje več časa za izvedbo dejavnosti,
  • hitro izgubi pozornost,
  • je bolj neroden pri oblačenju, zapenjanju gumbov, zapiranju zadrg,
  • se težje sam obuje in zaveže vezalke,
  • je bolj nespreten pri hranjenju,
  • ima težave pri rezanju in lepljenju,
  • se izogiba športnih in ustvarjalnih dejavnosti,
  • težje dobi prijatelje?

Ti znaki lahko nakazujejo, da imaš vaš otrok težave z motoriko, še zlasti s fino motoriko. To pomeni, da bo za uspeh potreboval le nekoliko več aktivnosti za spodbujanje razvoja motorike, potrpežljivosti in empatije. Fina motorika opredeljuje vse drobne gibe mišic prstov, zapestja in je nujno potrebna, da lahko otrok uspešno manipulira s predmeti in skrbi sam zase (se oblači, zapenja gumbe, zadrgo…). S fino motoriko je neposredno povezana tudi grafomotorika, to je spretnost držanja pisala ter zapisovanja črk, besed in stavkov. Vse to je za otroka zelo pomembno.

Zato smo v enoti vrtca Vavta vas za vse oddelke pripravili kotiček za razvoj fine motorike in grafomotorike. Namen postavitve tega kotička je, da otroci začnejo trenirati različne prijeme, od prijemanja predmetov s celo dlanjo pa vse do nežnega pincetnega prijema. S tem bomo veliko pripomogli k temu, da se bo otrok lažje vključeval v vsakodnevne dejavnosti, skrbi zase, igri in učenju.

Otroci bodo koristili kotiček v dopoldanskem času v spremstvu vzgojiteljic.

 

Zapisali: Barbara in Damjana

Dostopnost