Preživljanje časa v gozdu ima za otroke pozitivne učinke. Je odličen prostor za raziskovanje, igro ter bivanje v njem. Srečo imamo, da je velik del Slovenije prekrit z gozdovi, katerega lahko s pridom izkoristimo za kvalitetno preživljanje časa v njem. Različne aktivnosti in dejavnosti v gozdu pa ne koristijo le otrokom, temveč tudi nam, vzgojiteljicam, saj nam omogočajo razvijati nove metode dela ter nove ideje.

V lanskem vrtčevskem letu 2021/2022 se je vrtec Krkine lučke drugo leto zapored vključil v program »Leaf – znanje o gozdovih«, pri katerem sta sodelovali skupini Ribice iz enote Vavta vas in Metuljčki iz DE Straža. Omenjen program poteka po korakih t. i. gozdnega cikla, ki vsebuje ustanovitev skupine za gozdove, akcijski načrt, raziskovanje gozda, preverjanje in poročanje o napredku znanja otrok o gozdovih, obveščanje in predstavitev dela staršem, ter izdelava plakata o gozdovih. Namen projekta je, da izobražuje in ozavešča otroke o gozdovih in njihovi vlogi na našem planetu, spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino, spodbuja k uporabi gozda in naravnih materialov, navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov, spodbuja različne dejavnosti. Ker sta obe skupini izvedli celoten gozdni cikel, je vrtec s tem pridobil priznanje ter leseno plaketo (certifikat) Programa »Leaf – Znanje o gozdovih«. V okviru projekta smo se predstavili tudi z dvema primeroma dobre prakse – S ŠKRATOM V GOZD (predstavila Damjana Lavrič) in ČUJEČE SPOZNAVANJE GOZDA (predstavila Tanja Berkopec).

S sodelovanjem v projektu bomo nadaljevali tudi v tem vrtčevskem letu ter ga nadgradili z mnogoterimi aktivnostmi, ki bodo otrokom širile obzorja in jih spodbujale, da čim več prostega časa namenijo raziskovanju različnih naravnih okolij ter bivanju v naravi.

 

Pripravila: Tanja Berkopec

Dostopnost