V skupini Ribice smo od meseca septembra postopno spoznavali gozd skozi celotno vrtčevsko leto,  v začetku meseca maja pa smo se odločili, da bomo nekoliko več časa posvetili obiskom gozda in izvedbam dejavnosti in aktivnosti v njem. Naš vrtec ima to srečo, da se v bližini nahaja gozd, kjer je veliko možnosti za prosto gibanje, igranje, raziskovanje, spoznavanje in doživljanje narave.

Z otroki smo že med letom obiskovali gozd, kjer smo iskali prostor za gozdno igralnico, raziskovali gozd, opazovali njegovo spreminjanje skozi letne čase … V mesecu maju, pa smo si uredili in očistili svojo igralnico, spoznavali gozdni bonton, imeli gozdno-gibalni dan, spoznavali različne vrste dreves, izvedli likovno dejavnost (izdelovanje svojega telesa iz drevesnih vejic), iskanje škratka, opazovanje gozda (tipanje tal, tipanje drevesnega lubja, poslušanje zvokov gozda, vonjanje), izvedli matematično dejavnost (iskanje debelih, tankih, kratkih in dolgih vej ter jih razvrščali),  vaja čuječnosti (poslušanje zvokov v tišini ob zaprtih očeh) … V goste smo povabili tudi lovca (Zojinega dedija Martina), ki nam je predstavil poklic lovca (značilna obleka, klobuk, daljnogled, lovski pes, razložil pomembnosti in pravila o lovljenju gozdnih živali …). Pri eni izmed dejavnosti smo spoznali tudi škratka Rajka, ki nam je poslal gozdnega dedka. Predstavil nam je izdelovanje lesenih piščalk in roga iz lubja leske.

Otroci so bili ob odhodu v gozd in v gozdu zelo veseli. Ves čas dejavnosti so bili aktivni in samostojni. Razvijali so kognitivne, socialne, osebnostne in gibalne sposobnosti ter spretnosti. Svojo kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost so bogatili preko igre. Z obiski gozda sva želeli, da bi otroci pridobili nova znanja in izkušnje preko živega stika z naravo.

 

Utrinki v galeriji.

                                                                                                                    Tanja Berkopec

Dostopnost