Vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas za šolsko leto 2022/2023 bo potekal v prostorih vrtca v

  • ponedeljek, 28. 3. 2022, od 8.30 do 11.30 ter od 15. do 17.ure,
  • v torek,  29. 3. 2022, od 14. do 17.ure.

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite v vrtcu, na spletni strani vrtca in na spletni strani občine. Vlogo lahko oddate osebno, po pošti ali elektronski pošti. Vpis otrok v vrtec poteka v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 3. 2022.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Odgovor vam bomo posredovali v zakonitem roku.

Za vse informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko preko telefona (05 933 56 32) ali elektronske pošte (barbara.parkelj@os-vavta-vas.si). 

Vljudno vabljeni.

Svetovalna delavka vrtca:                                                                        Ravnateljica:

Barbara Parkelj                                                                                       Sabina Erjavec

Dostopnost