V lanskem vrtčevskem letu 2020/2021 se je skupina Sovice prvič vključila v mednarodni EKO projekt programa »Leaf – znanje o gozdovih«. LEAF je mednarodni program Fundacije za okoljsko izobraževanje FEE, ki poteka po korakih t. i. gozdnega cikla. Z otroki smo različne aktivnosti in dejavnosti dobro in uspešno izvedli ter s tem pridobili priznanje »Leaf-znanje o gozdovih«.

Namen projekta je, da izobražuje in ozavešča o gozdovih in njihovi vlogi na našem planetu, spodbuja povezovanje otrok z gozdom in gozdno dediščino, spodbuja k uporabi gozda in naravnih materialov, navdihuje in opozarja na pomen varovanja gozdov, spodbuja različne dejavnosti. K uresničevanju le tega, sva s sodelavko Ireno skozi celo vrtčevsko leto organizirali in pripravljali različne gozdne dejavnosti za otroke. Otrokom sva predstavili in približali gozd preko pogovora, slik, kratkega filma o gozdu ter z ogledom in branjem knjig. Kmalu so si sledili obiski gozda v jesenskem, zimskem in pomladanskem času, kjer smo opazovali gozd skozi letne čase – drevesa, tla, listje, živali v gozdnih tleh, podrast, iskali stopinje živali, tipali lubje, mah … Pri enem izmed obiskov gozda smo imeli možnost videti vleko hloda iz gozda, ki nam jo je predstavil gozdar, razložil je pomen oznake na hlodu, kakšna mora biti zaščitna obleka ter katere pripomočke uporabljajo pri podiranju dreves. Spomladi nas je pot pripeljala do iglastega gozda, kjer smo nabrali smrekove storže, katere smo uporabili za spremljanje našega petja gozdnih pesmi (Zajček al se ne bojiš?, Uspavanka za sove). V bližini vrtca, ob sprehajalni poti, pa so otroci z velikim zanimanjem, vedno znova, opazovali sortiranje hlodovine ob bližnji žagi.

Ob opazovanju gozda so se otrokom porodila nešteta vprašanja, predvsem pa je bilo opaziti in lepo videti njihovo izžarevanje radovednosti.  Želiva si, da bi tudi v letošnjem letu (zdaj s skupino Ribice) sodelovali v omenjenem projektu, saj imava še veliko idej in dejavnosti, ki niso bile realizirane zaradi epidemije.

 

Tanja Berkopec

Dostopnost