Vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas za šolsko leto 2021/2022 bo potekal v

  • ponedeljek, 29. 3. 2021, od 9. do 12. ure ter od 16. do 17. ure,
  • v torek,  30. 3. 2021, od 16. do 18. ure.

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer vpis v prostorih vrtca ne bo mogoč. Za vse informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko preko telefona (05 933 56 32) ali elektronske pošte (barbara.parkelj@os-vavta-vas.si). 

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite v vrtcu, na spletni strani vrtca in na spletni strani občine. Vlogo lahko oddate po pošti ali elektronski pošti. Vpis otrok v vrtec poteka v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 3. 2021.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Odgovor vam bomo posredovali v zakonitem roku.

Vljudno vabljeni.

Svetovalna delavka vrtca:                                      Ravnateljica:

Barbara Parkelj                                                      Sabina Erjavec

Dostopnost