Naš vrtec se je v letošnjem letu prvič priključil akciji Simbioza giba, ki traja med 14. 10. in 21. 10. 2019.

Simbioza Giba že šesto leto povezuje Slovenijo z gibanjem. Gibanje, rekreacija, šport – aktivnosti po vsej Sloveniji za vse generacije.

Namen akcije je, da preko gibalnih delavnic spodbujamo vseživljenjsko gibanje vseh generacij v aktivno preživljanje prostega časa ter krepimo kakovosten življenjski slog vseh prebivalcev Slovenije. Projekt je namenjen vsem generacijam od 9 mesecev do 100 let.

Iz vabila, ki je priložen je razvidno, da bo pri nas dogodek v ponedeljek 21. 10. 2019 od 9.30 do 11.00. Na vseh lokacijah vrtca imamo zbor pred vrtcem. Najmlajši v enoti Vavta vas in Enoti na Stari cesti, se bodo gibali na vrtčevem igrišči. Enota iz Ulice talcev bo šla na pohod ob Krki, do našega vrtca in nazaj. Štiri skupine iz Vavte vasi pa se bodo odpravile na stadion v Vavti vasi.

Še enkrat vas vabimo, da se nam pridružite in se že veselimo ponedeljka.

Vabilo SIMBIOZA GIBA

Zapisala: ga. Sabina Krštinc

Dostopnost