Projekta Trajnostna mobilnost smo se v vrtcu lotili z veseljem, saj se v vrtcu vsi zavedamo kako pomembno je varovanje okolja kjer živimo in pomena zdravega življenjskega sloga. Projekt smo izvajali letos prvič in sodelovalo je 5 oddelkov.

V sklopu projekta smo se veliko pogovarjali o prometu, izpušnih plinih, izdelali plakat o vozilih glede na to kje vozijo. Plesali smo na pesem Okrog sveta. Veliko smo bili zunaj in opazovali promet, prevozna sredstva, prometne znake… Otrokom smo tudi predstavili katere rastline so kazalci čistega zraka. Dobili so tudi nalogo, da v domači okolici poiščejo ali tudi pri njih rastejo lišaji in tako ugotovijo kakšen zrak imajo. Sami otroci so prišli do zaključka, da je zrak v naši okolici čist. Odziv staršev na nalogo je bil pozitiven, saj so z zadovoljstvom pokazali in povedali, da jim je všeč kako otroke ozaveščamo o pomembnosti čistega zraka. Ena izmed dejavnosti je bila tudi risanje poti v vrtec. Po predhodnem pogovoru o njihovih poteh so narisali kaj opazijo, koga srečajo, kdo jih spremlja v vrtec, kaj jim je in kaj jim ni všeč na poti v vrtec.

Otroci so si narisali tudi svoj poligon – cesto, po kateri so vozili prevozna sredstva. Prav tako so otroci iz škatlic, odpadne embalaže – zamaškov in tetrapakov sestavili svojo vozilo, ki smo jih razstavili v garderobi. V sklopu projekta smo izvedli tudi kolesarski dan pred vrtcem. Otroci so v vrtec pripeljali svoje skiroje in kolesa. Tega dneva so bili najbolj veseli. Pred vrtcem smo postavili različne ovire, okoli katerih so otroci vijugali.

Staršem smo predstavile projekt Trajnostna mobilnost in potek igre Beli zajček. Razdelile smo jim informativne zloženke o poteku igre. Otroci in starši so igro vzeli resno. Vsi so sodelovali in velika večina je prišla peš, s skirojem ali kolesom. Pred začetkom igre smo v skupinah pripovedovali zgodbico Beli zajček preko gledališča kamišibaj. Vsak si je izdelal svojega sivega zajčka, ki ga je z največjim veseljem očistil. Vendar so starši pripomnili, da je malo težje izpeljati tak prihod v vrtec, saj začnejo nekateri že zelo zgodaj s službo oziroma so oddaljeni kar nekaj kilometrov od vrtca.

Utrinke si lahko ogledate v galeriji.

Zapisala: Tina Bradač

Dostopnost