V obdobju med 1. 1. in 31. 3. 2021 je potekal redni vpis otrok za šolsko leto 2021/22. V vrtec so sprejeti vsi otroci, ki na dan 1. 9. 2021 izpolnjujejo starostni pogoj 11 mesecev. Ostale vloge so uvrščene na čakalno listo za medletni sprejem in bodo obravnavane, ko bo izpolnjen starostni pogoj. Vsi vlagatelji prejmejo pisna obvestila po pošti. 

V kolikor obvestila niste prejeli ali imate kakšno vprašanje v zvezi z vpisom, se obrnite na svetovalno delavko vrtca (preko e-pošte barbara.parkelj@guest.arnes.si ali po telefonu 05 933 56 32).

Hvala za razumevanje.

Barbara Parkelj
svetovalna delavka vrtca

Dostopnost