Mesečni arhiv: marec 2020

Nujno varstvo otrok

Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vam posredujemo informacije, ki smo jih prejeli z navodili za ravnanje ob ukrepu razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v Sloveniji.

Vsi vrtci, javni in zasebni, bodo s 16. 3. 2020 zaprti.

V obdobju od 16. 3. 2020 do 30. 3. 2020 je prepovedano delovanje vseh vrtcev in opravljanje varstva predšolskih otrok na domu.

DOVOLJENA IZJEMA JE LE NUJNO VARSTVO OTROK. Le to je organizirano za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem vrtca.

Nujno varstvo otrok starši izkazujejo s pisno izjavo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Obrazec izjave bo na voljo v naslednjih dneh. Za nujno delo se šteje, kjer oba starša otroka opravljata delo bodisi v zdravstveni panogi, vojski, policiji, civilni zaščiti, komunali, trgovini z živilskimi izdelki ali v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

Za nujno varstvo v tem primeru ne veljajo niti Zakon o vrtcih niti ostali predpisi, ki urejajo dejavnost predšolske vzgoje, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost otrok, varstvo pa lahko zagotavljajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj vrtca.

EDINI POGOJ, DA SE LAHKO OTROK VKLJUČI V NUJNO VARSTVO JE, DA JE OTROK POPOLNOMA ZDRAV IN NE KAŽE ZNAKOV BOLEZNI.

Odgovorni za nujno varstvo bo otroka sprejel pred vrtcem, mu predhodno izmeril temperaturo, delo pa opravljal v skladu z navodili NIJZ in uporabljal vso zaščitno opremo (masko, rokavice, razkužila,…)

V primeru, da bo vrtec odprt zaradi  nujnega varstva, bo edini vhod v vrtec možen skozi zadnji vhod vrtca pri skupini Miške. Delovala bo le ta skupina, prehod skozi vrtec ne bo mogoč. Zaradi ukrepov preprečevanja in združevanja ljudi, tudi šolska kuhinja ne bo delovala. Tako bo odgovorni za otroke poskrbel kolikor bo to mogoče (topel čaj, prigrizki), vse ostalo se bomo dogovorili individualno.

V primeru, da nujno varstvo potrebujete, se do jutri, 14. 3. 2020, do 10.00 ure javite pomočnici ravnateljice Sabini Krštinc na mail: sabina.krstinc@os-vavta-vas.si.

Vse ostale informacije prijavljenim glede organizacije varstva, boste dobili po elektronski pošti.

Sabina Erjavec

ravnateljica

OBVESTILO GLEDE VPISA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Obveščamo vas, da redni vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas za šolsko leto 2020/21 kljub izrednim razmeram poteka vse do 31. 3. 2020. Glede na trenutna dogajanja smo se odločili, da osebna oddaja vlog do nadaljnjega ne bo mogoča. Vloge je trenutno možno oddati samo po pošti ali elektronski pošti.

Hvala za razumevanje.

Svetovalna delavka:

Barbara Parkelj

 

Obvestilo

Spoštovani starši.

 

Na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministrstva za zdravje je začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah in vrtcih, zato je predvideno zaprtje šol in vrtcev od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020.

Tudi Vrtec Krkine lučke bo v tem času zaprl svoja vrata. Zavedamo se, da bo ta ukrep za marsikoga pomenil še dodatno težavo, vendar si vsi skupaj želimo, da bi zmanjšali tveganje za širjenje okužbe.

Še naprej bomo spremljali dogajanja v zvezi s širitvijo virusa in vas o morebitnih dodatnih ukrepih oziroma spremembah obveščali preko spletne strani vrtca.

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh nas, vas lepo  pozdravljamo.

 

Sabina Erjavec

ravnateljica

Nujno obvestilo

Spoštovani starši.

Glede na trenutna dogajanja vam posredujemo nekaj informacij.  Jutri 13. 3. 2020 bo še potekal pouk. Po priporočilih MIZŠ in NIJZ naj že jutri otroci in učenci, ki so bolni in tudi tisti, ki lahko, ostanejo doma.

Od ponedeljka 16. 3. 2020 se predvideva zaprtje šol in vrtcev.  Več informacij vam bomo podali takoj, ko bomo prejeli navodila s strani MIZŠ.

Prosimo vas, da redno spremljate informacije na naši spletni strani, ki jih bomo sproti dopolnjevali glede na dano situacijo.

 

Sabina Erjavec

ravnateljica

OBVESTILO

Spoštovani.

Koordinacijska skupina OŠ Vavta vas spremlja dogajanja v zvezi z širitvijo koronavirusa in sproti sprejema nove sklepe. Z današnjim dnem smo sprejeli sklep, da se z 11. 3. 2020 odpovedo:

 • vse dejavnosti za otroke/ učence, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, v kolikor bo potrebno, bomo odpovedali tudi interesne dejavnosti, ki jih izvajajo naši strokovni delavci,
 • da se v vrtcu odpovedo glasbene in angleške urice,
 • da se odpove fotografiranje učencev,
 • da se zaradi »tesnejših« stikov odpove krožek folklore,
 • da se od ponedeljka dalje odpove uporaba telovadnice vsem zunanjim najemnikom, v primeru drugačnih navodil to storimo pred ponedeljkom.

O nadaljnjih ukrepih vas bomo obveščali sproti.

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh vas lepo  pozdravljamo.

OBVESTILO

Spoštovani.

Glede na dogodke v naši regiji v zvezi z novim koronavirusom vas obveščamo, da v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ trenutno ni omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti na šoli. Koordinacijska skupina OŠ Vavta vas je sprejela sklep, da se z dnem 10. 3. 2020 do nadaljnjega  omeji in odpove vse dejavnosti učencev šole in otrok iz vrtca izven lokalnega okolja ter vse dejavnosti, pri katerih bi bilo v zaprtih prostorih vključeno večje število otrok, učencev,  staršev ali drugih morebitnih udeležencev. Starše še naprej pozivamo, da ravnajo v skladu s smernicami in priporočili NIJZ in vas pozivamo, da naj otrok v primeru slabega počutja ali bolezenskih znakov ostane doma.

Po priporočili NIJZ naj otroci v šolo in vrtec ne prinašajo svojih igrač in različnih predmetov, ki jih imajo obešene na obeskih za ključe in karticah za prehrano. Prosimo vas tudi, da ste pri obiskih šole in vrtca racionalni in po nepotrebnem ne povečujete števila obiskov v šoli oziroma vrtcu.

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh vas lepo  pozdravljamo.

Ravnateljica:
Sabina Erjavec

Obvestilo staršem o preprečevanje okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi

Spoštovani starši, vrtec je v skladu z napotki pristojnega ministrstva in na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravila Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v času možnega pojava virusa nevarne nalezljive bolezni. V skladu s tem smo sprejeli ukrepe za zmanjševanje širjenja možnosti različnih okužb.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi Vašo pomoč. Šola in vrtec sta  v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku sta šola in vrtec storila vse, kar je smiselno, da bodo lahko pouk in vzgojne dejavnosti nemoteno potekale.

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo ali vrtec! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v šoli ali vrtcu, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

V pomoč pri izvajanju preventivnih dejavnosti prilagamo tudi povezave do gradiv Nacionalnega inštituta za javno zdravje s priporočili in pristopi za ustrezno ravnanje, ki so na voljo na njihovi spletni strani.

Osebna higiena: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/program_vz_vrtec_vsebine_2017.pdf

Umijmo si roke (ob pravljici): https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/program_vz_vrtec_delavnice_2018.pdf

Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh vas lepo pozdravljamo.

 Ravnateljica:
Sabina Erjavec

Glasbene urice v DE Straža

Iz vrtca na DE Straža se v letošnjem letu pogosto sliši otroško prepevanje. Vzgojiteljice se trudimo na različne načine glasbo predstaviti otrokom. Vsak drugi četrtek pa se dobivamo na skupnih glasbenih uricah, kjer ob spremljavi kitare ali sintesajzerja prepevamo že znane pesmi za otroke. Vsakokrat pa se naučimo tudi kakšno novo. Otroci radi sodelujejo v upevalnih vajah. Izbiramo pesmi, ki sovpadajo s temo, zato smo prepevali jesenske, pa zimske pesmice, pa tudi o različnih bolezenskih stanjih (Kihci). Posebej pa so za otroke zanimive pesmi, pri katerih lahko sodelujejo tudi gibalno (Če si srečen, Kaj delajo živali pozimi?). Da so naše urice še bolj zanimive otroci pesem spremljajo z malimi ritmičnimi inštrumeti, s katerimi so že zelo spretni in lepo sledijo določenemu ritmu.

Utrinki so v galeriji.

Zapisala: ga. Andreja Gregorčič