Glasbeni kovček pri skupini Sončki

Bistveni cilji glasbene vzgoje v predšolskem obdobju so vzbujanje otrokovega veselja do glasbe, spodbujanje doživljanja glasbe ter razvijanje glasbene sposobnosti in spretnosti. (Otrok v vrtcu, priročnik, str.109) Pestri, zabavni, zanimivi, presenetljivi viri izzivajo...
Dostopnost