Program NEON je program za preventivno nasilje in zlorabo otrok. Letošnje šolsko leto smo v programu sodelovale in ga izvajale štiri strokovne delavke, Sabina Krštinc, Lidija Tomič, Barbara Parkelj in Tina Bradač. Program smo najprej predstavile staršem in strokovnim delavkam vrtca na sestanku, ki se je odvijal v igralci predšolske skupine Medvedki, 17. 4. 2024 ob 16:00 uri. 

 

Izvedle smo vse štiri delavnice v treh predšolskih skupinah.   

 

Prva delavnica (6. 5. 2024 – Čebelice, 8. 5. 2024 – Medvedki, 10. 5. 2024 – Škratki) je govorila o prijetnih in neprijetnih čustvih, predstavljene pa so bile tudi tri osnovne pravice vseh otrok: varni, močni in svobodni. Otroke smo nagovarjale preko zgodbe, slik in pogovora. 

 

Pri drugi delavnici (13. 5. 2024 – Čebelice, 15. 5. 2024 – Medvedki, 15. 5. 2024 – Škratki ) je bila v ospredju tema prijateljstvo, vrstniško nasilje in dogovori v skupini. Pri tej smo imele v pomoč zgodbo in ilustracije za oblikovanje pogovorov. 

 

Tretja delavnica (20. 5. 2024 – Čebelice, 22. 5. 2024 – Medvedki, 24. 5. 2024 – Škratki) je preko lutkovne predstave otroke naučila prepoznati nevarne situacije in jim podala pravila/navodila za osebno varnost. 

 

Pri četrti, zadnji delavnici (27. 5. 2024 – Čebelice, 29. 5. 2024 – Medvedki, 28. 5. 2024 – Škratki), pa smo govorili o telesu in intimnih delih, primernih in neprimernih dotikih, ter skrivnostih, ki so varne/niso varne. Zaigrale smo jim različne igre vlog. 

 

Program NEON je dobrodošel že v predšolskem obdobju, zelo zaželeno pa je nadaljevanje oziroma nadgradnja v osnovni šoli. Delavnice otroke na njim razumljiv način seznanijo z različnimi oblikami nasilja ter jih istočasno opremijo z veščinami, ki so potrebne, da se počutijo varne, močne in svobodne. Ko smo opazovale reakcije otrok in videle, koliko so odnesli iz preventivnih delavnic, smo občutile hvaležnost, da smo lahko del tega programa in odpiranja tem, ki so v naši družbi še vedno tabu. 

 

Z veseljem bomo z izvajanjem programa nadaljevale tudi v prihodnje, le da sedaj še bolj samozavestno in pripravljeno. 

 

Utrinki v galeriji.

 

  

Vodje: Tina Bradač, Sabina Krštinc, Barbara Parkelj in Lidija Tomič


Dostopnost