Vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas za šolsko leto 2024/2025 bo potekal v četrtek, 28. 3. 2024, od 9. do 12. ure ter od 14. 30 do 17. ure.

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite v vrtcu in na spletni strani vrtca in na spletni strani občine. Vlogo lahko oddate po pošti, elektronski pošti ali osebno. Vpis otrok v vrtec poteka v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 3. 2024.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Odgovor vam bomo posredovali v zakonitem roku.

V izogib kasnejšim nesporazumom vas želimo opozoriti, da mora biti po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 142/20, 51.a člen) otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi (ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja).

Za vse informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko preko telefona (05 933 56 32) ali elektronske pošte (barbara.parkelj@os-vavta-vas.si).

Vljudno vabljeni.

Barbara Parkelj, l. r.

svetovalna delavka vrtca

Dostopnost