Skupini Muce in Medvedki smo v sklopu projekta – Zdravje v vrtcu – izvedli tekmovanje, s katerim smo želeli ozavestiti otroke, da se bolj odgovorno vedejo do hrane.

Pri Mucah smo ugotovili, da vsak dan zavržemo preveč hrane.  Da je ne pojemo toliko, kolikor si je vzamemo na krožnik. Zato smo se odločili, da se bomo potrudili in to spremenili. Ker se je pri Medvedkih pojavil enak problem, smo se odločili, da bomo medsebojno tekmovali v tem, katera skupina bo pri kosilu zavrgla čim manj hrane.

Vsak dan smo s pomočjo Lego kock izmerili, koliko hrane se je znašlo v vedru z odpadki. Rezultat smo grafično prikazali. Skupini sva se med sabo spodbujali, tako da smo se sproti obveščali, kako dobro nam gre. Najbolj smo bili ponosni, ko nam je uspelo, da je vedro z odpadki na koncu kosila ostalo prazno. Ob koncu tekmovanja so nas obiskali Medvedki in ugotovili smo kdo je bil uspešnejši. Izkazalo se je, da smo se obe skupini zelo trudili in rezultat je bil neodločen. Tako smo Muce, kot tudi Medvedki, osvojili pokal za zmagovalce tekmovanja.

Še v naprej se odgovorno vedemo do hrane in si na krožnik postrežemo le toliko, kolikor lahko pojemo.

Utrinki v galeriji.

 

Pripravili: vzgojiteljici Damjana Lavrič in Tanja Berkopec

Dostopnost