Obveščamo vas, da od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 v skladu z veljavno zakonodajo poteka redni vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas za šolsko leto 2023/24.

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite na spletni strani vrtca in občine ter v vrtcu. Vloge lahko oddate osebno, po pošti ali elektronski pošti (na e-naslov barbara.parkelj@os-vavta-vas.si).

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem v vrtec. Odgovor vam bomo posredovali v zakonitem roku.

Za vse informacije se lahko obrnete na svetovalno delavko preko telefona (05 933 56 32) ali elektronske pošte (barbara.parkelj@os-vavta-vas.si). 

Vljudno vabljeni k vpisu.

 

Svetovalna delavka vrtca:                                                           Ravnateljica:

Barbara Parkelj, l. r.                                                                     Sabina Erjavec, l. r.

Dostopnost