Vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas za šolsko leto 2020/21 bo potekal v pisarni svetovalne delavke vrtca v prostorih OŠ Vavta vas v:

  • ponedeljek, 23. 3. 2020, med 8. in 11. uro ter med 15. in 17. uro,
  • torek, 24. 3. 2020, med 8. in 12. uro ter med 15. in 17. uro.

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite v vrtcu, na spletni strani vrtca in spletni strani občine. Vlogo lahko oddate po pošti, elektronski pošti ali osebno. Vpis otrok v vrtec poteka v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 3. 2020.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem v vrtec. Odgovor bo poslan v zakonitem roku.

Vljudno vabljeni.

Svetovalna delavka vrtca:                                                              Ravnateljica:

Barbara Parkelj                                                                                Sabina Erjavec

Dostopnost