Današnja lučkarijada zaradi deževnega vremena odpade.