Spoštovani starši.

Vlada RS je dne 28. 1. 2021 sprejela sklep, da vrtci v naši regiji delujejo v zmanjšanem obsegu. Zato bomo v  tednu od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 zagotavljali nujno varstvo le za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta oz. je zaposlen v sektorjih kritične infrastrukture (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi). Sektorji kritične infrastrukture so: energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja, informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi.  Nujno varstvo se zagotavlja tudi za otroke staršev, ki so zaposleni v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti ter v slovenski vojski in policiji.

Vse potrebe po nujnem varstvu je potrebno izkazovati s potrdilom delodajalca obeh staršev.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vsa lepo pozdravljamo.

Sabina Erjavec, ravnateljica

Dostopnost