Svet staršev

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranja uresničevanja interesa staršev, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Naloge sveta staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja programa vrtca in o LDN, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Vsak od staršev se lahko obrne na predstavnika svoje skupine.

 

 

Predstavniki sveta staršev vrtca so:

Skupina Član sveta staršev Nadomestni član
MIŠKE NATAŠA PRAH ALEKSANDRA GLIHA
JEŽKI SABINA HOČEVAR INES ČUTURA
SOVICE EVA ŠKOF SIMONA PIRC
RIBICE BRANKA ZUPANČIČ MATEJA KOBLAR
DINOZAVRI ROK REBERNIK JOŽICA PAVČEK
MEDVEDKI GORAN PEŠIČ
ZVEZDICE MAJA STANIŠA PADJEN
ŽABICE ŽANA NOVINEC NASTJA RAŽMAN
RAČKE KARINA DULAR SNEŽANA BEVC
SRNICE MOJCA KOŠIR DAVID UDOVČ
PAJKI VESNA VIDMAR DIJANA KNEŽEVIĆ

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2019/20:

zapisnik 1. seje sveta staršev 19. 9. 2019

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2018/19:

zapisnik 1. seje sveta staršev 18. 9. 2018

zapisnik 2. seje sveta staršev 27. 02. 2019

zapisnik 3. seje sveta staršev 13. 06. 2019

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2017/18:

zapisnik 1. seje vrtca sveta staršev 20170925

zapisnik 2. seje vrtca sveta staršev 20171018

zapisnik 3. seje vrtca sveta staršev 20180307

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2016/17:

zapisnik_1_seja_ 22. 9. 2016.pdf

zapisnik_2_seja_6. 3. 2007.pdf

zapisnik_3_seja_20. 6. 2017.pdf

 

Zapisniki sveta staršev:

zapisnik 2. seje sveta staršev vrtca 17. 2. 2016

zapisnik 1. seje sveta staršev vrtca 16. 9. 2015