Mesečni arhiv: januar 2020

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Vpis otrok v vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas za šolsko leto 2020/21 bo potekal v pisarni svetovalne delavke vrtca v prostorih OŠ Vavta vas v:

  • ponedeljek, 23. 3. 2020, med 8. in 11. uro ter med 15. in 17. uro,
  • torek, 24. 3. 2020, med 8. in 12. uro ter med 15. in 17. uro.

Obrazec za vpis otroka v vrtec dobite v vrtcu, na spletni strani vrtca in spletni strani občine. Vlogo lahko oddate po pošti, elektronski pošti ali osebno. Vpis otrok v vrtec poteka v skladu z veljavno zakonodajo do 31. 3. 2020.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem v vrtec. Odgovor bo poslan v zakonitem roku.

Vljudno vabljeni.

Svetovalna delavka vrtca:                                                              Ravnateljica:

Barbara Parkelj                                                                                Sabina Erjavec

Vpis v 1. razred

Spoštovani starši,

vabimo Vas na vpis otrok v 1. razred  osnovne šole za šol. leto 2020/2021.

V prvi razred  bomo vpisovali otroke rojene v letu 2014. Vpis je administrativni postopek, ki ga skladno s 45. členom Zakona o osnovni šoli (Ur.l.  RS št. 12/96, 33/97, 59/01, 23/05, 102/07) morate izvesti starši.

Vpis otrok bo potekal v pisarni svetovalne delavke  v prostorih šole:

  • v ponedeljek, 3. 2. 2020, med 8. in 13. uro ter med 14. in 17. uro,
  • v sredo, 5. 2. 2020, med 8. in 14. uro.

Hkrati Vam pošiljamo vprašalnik o potrebah po jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju ter prijavnico k neobveznemu izbirnemu predmetu angleščine.

Vljudno Vas prosimo, da izpolnjene vprašalnike prinesete s seboj.

Prosimo tudi, da s seboj na vpogled prinesete tudi osebni dokument otroka.

Za vsa morebitna vprašanja ali nejasnosti se lahko obrnete na svetovalno delavko šole, na tel.: 07 30 84 526 ali po elektronski pošti na naslov hana.korosec@guest.arnes.si.

Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo.

 

Svetovalna delavka:                                                                                      Ravnateljica:
Hana Korošec                                                                                                Sabina Erjavec